Chlapecký oddíl
Arnika
Mariánské Lázně

 

Historie oddílu
Činnost oddílu
Tábory
- Svojsíkův závod -
Co je arnika
Různé
Historie Svojsíkova závodu     |     Účast a umístění našeho oddílu

Historie Svojsíkova závodu

První ročník se konal v roce 1946. Jeho historie je samozřejmě mnohem starší. Skauting je hra, jak říkají skautští klasikové a tak různé typy soutěživých her - závodů nacházíme od samého počátku.
Již na Národních skautských slavnostech v roce 1922 zvaných 1. národní jamboree probíhal Skautský závod hlídek, který měl tyto disciplíny: stavba a skládání stanů, signalizování, první pomoc a pozorování neboli stopování. V rámci těchto oslav se konaly i závody lehkoatletické, ve volejbalu, v uměleckém projevu, plavecké a lodní závody.
Skautský závod byl také součástí 1. slovanského jamboree v Praze v roce 1931. Krojované šestičlenné hlídky soutěžily v uzlování, Kim-Setonovce, látání, Morseovce, přechodu přes potok, přelézání ohrady, stavbě stanů, řezání dříví, vaření vody a v první pomoci.
V druhé polovině třicátých let byla celá řada branných závodů, kterých se skauti účastnili i je sami pořádali. Do těchto závodů patřily klasické skautské disciplíny (signalizace, uzlování, kimovka, znalost stromů, stavba stanů, řezání dříví, vaření, první pomoc, překonávání překážek, lasování, celkové vystupování). Konány též byly polní cvičení, kde se jednoznačně uplatnila práce s mapou a další skautská praxe.
Rok 1946 byl vyhlášen jako ,,Svojsíkův rok". Proto logicky i závod, při kterém si změřila svoji úroveň poválečná generace skautů a skautek byl nazván Svojsíkův závod. Pod tímto názvem se tedy konal první ročník SZ, který má však své bohaté kořeny ve skautských závodech předválečné republiky. Bylo rozhodnuto o dvouleté periodě tohoto závodu.

1. Svojsíkův závod - ústřední závod (kolo) se konal 28. - 29. září 1946 na Sletovém stadiónu na Strahově v Praze a v Horních Černošicích u Prahy. Ústřednímu kolu předcházely závody okrskové a oblastní (z 36 oblastí se jich zúčastnilo 27). 27 hlídek skautů a 16 hlídek skautek závodilo v těchto disciplínách: pořadové a ranní cviky, střelba vzduchovkou, signalizování, atletický trojboj, junácká scéna a zpěv, vaření, určování rostlin, popis cesty, chůze podle popisu, ukázněnost a účelnost postupu, kreslení panoramatického náčrtku, stavba stanu a první pomoc. Vítězové - skauti: 1. - Svojsíkova oblast, 2. - Chrudimská obl., 3. - Wolkerova obl., skautky: 1. - Obl. Petra Bezruče, 2. - obl. Poděbradova, 3. - Svojsíkova obl.

2. Svojsíkův závod - se měl konat v roce 1948, ale díky známým celospolečenským změnám se nekonal. Místo dvou let na něj čekal skautský národ celých 23 let. 27. září 1969 závod začal ,,přírodní" částí blízko Rudné u Prahy (chůze podle náčrtku, popis cesty a 25 úkolů ze znalostí přírody, mapy, odhadů vzdáleností, měření výšek a dálek, doplňování plánků, úkoly z postřehu a paměti, dále kreslení náčrtků, vaření vody na čas, stavba stanů, první pomoc a zkouška znalostí přírody). Kontrolována byla výzbroj a výstroj, chování a vystupování. Druhý den, opět na sv. Václava, závod pokračoval na Kotlářce v Praze Dejvicích (ranní cvičení, junácké scénky a zpěv, signalizace, atletika, střelba vzduchovkou (skauti), hod míčkem (skautky). 19 hlídek skatů a zrovna tolik skautek. Vítězové - skautky: 1. - 1. odd. Lázně Bělohrad, 2. - 1. odd. Ostrava - Svinov, 3. - 26. odd. Brno, skauti: 1. - 3. odd. Turnov, 2. - 1. odd. Trutnov, 3. - 5. odd. Ostrava.

3. Svojsíkův závod se konal nikoliv po dvou, ale dalších 22 letech, opět na sv. Václava, tentokrát v Roztokách u Prahy. 43 hlídek skautů a skautek nastoupilo na start tříkilometrové trati, na které je čekala tato stanoviště: azimut, znalost dřevin a květin, topografické značky, vázání uzlů, signalizace, lanová lávka, kimovka, stavba stanů, první pomoc, šifrování - a přišití knoflíku jako ,,překvapení". Vítězné hlídky skautů: 1. - 3. odd. Místek (obl. Beskydsko - Valašská), 2. - 11. odd. Kroměříž (obl. Hanácká), 3. - 2. odd. Slatiňany (obl. Východočeská). Nejlepší skautky: 1. - 28. odd. Liberec (obl. Podještědská), 2. - 1. odd. Mnichovo Hradiště (obl. Středočeská), 3. - 3. odd. Místek (obl. Beskydsko - Valašská).

Windy (převzato z časopisu Skauting)

4. Svojsíkův závod se konal 25. září 1993 v Lidových sadech v Liberci. Trať závodu měřila 2800 metrů a bylo na ní téměř rovnoměrně rozmístěno 12 kontrol. Tzv. přidaná soutěž byla tentokrát obsazena vycpaninami zvířat. Vítězové - skauti: 1. - 5. odd. Ostrava, 2. - 50. (vodní) odd., 3. - 8. odd. Mladá Boleslav; skautky: 1. - 53. odd. Plzeň, 2. - 1. odd. Kutná Hora, 3. - 3. odd. Bělá pod Bezdězem.


Účast a umístění našeho oddílu

V roce 1991 se družina z našeho oddílu umístila na 1. místě v okresním a na 4. místě v oblastním kole. (Oblastní kolo se konalo 7. 9. 1991 v Plzni.)

V roce 1993 postoupil náš oddíl až do republikového kola konaného 25. září 1993 v Liberci a skončil na 4. místě.

Okresní kolo dalšího ročníku, tj. 1995, pořádalo naše středisko. Naše hlídka tentokrát nepostoupila - skončila na třetím, tedy nepostupovém místě se ztrátou 20 vteřin.

V roce 1997 vyhrála naše družina okresní kolo, ale v oblastním se již tak dobře neumístila.

V okresním kole v roce 1999 konaném v Mariánských Lázních se jedna družina z našeho oddílu umístila na 2. místě, v oblastním kole pak v polovině pořadí všech družin.

 

 

Zpět na začátek stránky     |     Úvodní stránka